La Pedrera

A partir de març de 2022 s’implanta una nova reordenació de les zones de parada per a autocar discrecionals al carrer Provença. Aquesta acció es duu a terme amb la voluntat de millorar l’ordenació i mobilitat dels autocars al voltant de La Pedrera i per afavorir els itineraris a peu de les persones visitants, creant recorreguts nous i més amplis.

 

Reserva  RESERVA PARADA

La Pedrera disposa d'una zona de parada ZonaBus amb 1 plaça per a realitzar el desencotxament i encotxament d'autocars discrecionals amb autorització. És indispensable sol·licitar la reserva de parada al web.

 

Qui  QUI HO POT SOL·LICITAR?

Ho poden sol·licitar els grups d'escolars i els grups que portin persones amb mobilitat reduïda (amb l'autorització de l'Ajuntament de Barcelona).

 

Quan  QUAN S'HA DE SOL·LICITAR?

El període per a fer la sol·licitud de la reserva de parada ha de ser entre 7 dies i 24 hores abans de la visita i en dies laborables (les reserves pels dilluns s'hauran de sol·licitar abans de les 15 h dels divendres).

 

Com  COM S'HA DE SOL·LICITAR?

Les reserves només es poden sol·licitar a través d'aquest web, clicant en el botó de sota.

 

Reserva