Zones Turístiques

Arc de Triomf

Zona de parada - 10 minuts

Zona blava - Màxim 2 hores

Zona de parada amb reserva

Aparcament públic

Moltes places lliures

Poques places lliures

Cap plaça lliure

Sense informació

IMPLANTACiÓ TARIFA ZONABUS-A VARIABLE . 10/04/2019

Recordem els canvis en la nova ordenança fiscal aprovada per l´Ajuntament de Barcelona a data 28/09/2018 i que fan referència a l´aplicació de la tarifa variable a les zones blaves ZonaBus vigents des de l' 1 d´abril:

ÀREA ZonaBus Blava A: A partir de l´1 d´abril de 2019, i fins el 31 d´octubre, la tarifa augmentarà de 6 a 9 euros en la franja horària entre les 11h i les 16h.

ÀREA ZonaBus Blava B: Import: 3 euros/hora. La tarifa B no queda afectada per la tarifa variable.