Zones Turístiques

Passeig de Gràcia

Zona de parada - 10 minuts

Zona blava - Màxim 2 hores

Zona de parada amb reserva

Aparcament públic

Moltes places lliures

Poques places lliures

Cap plaça lliure

Sense informació

ZonaBus Hub Parc de Montjuïc

A partir del 20 de novembre es posa en marxa un nou entorn d'estacionament i parada d'autocars, situat a la montanya de Montjuïc, anomenat ZonaBus Hub Parc de Montjuïc

Aquest nou espai disposarà d’un total de 115 places, que estaran distribuïdes en:

·         26 places de parada 10

·         89 places Zona Blava - ZonaBus

 L’horari d’estacionament regulat a les places de Zona Blava serà de 08 h a 20 h, tots els dies de l’any i s’aplicarà la tarifa B: 2,45 €/h.

 L’aparcament d’autocars estarà prohibit fora d’aquestes places d’estacionament o parada, en tot el perímetre assenyalat al plànol adjunt.