Zones Turístiques

Poble Espanyol

Zona de parada - 10 minuts

Zona blava - Sense límit horari

Zona de parada amb reserva

Aparcament públic

Campanya motor apagat

Informem que els autocars han de mantenir el motor apagat mentre romanguin estacionats: Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona article 44-3.7